You are currently viewing Utbildning i säkerhet för klienter på skyddat boende

Utbildning i säkerhet för klienter på skyddat boende

Skyddad och fri, inte gömd

Att få tillgång till utbildning i säkerhet kan ge individer i skyddat boende en större frihet. De får möjlighet till nyetablering, i stället för ytterligare bestraffning i det gömda. 

En kvinna står med armarna utsträckt vid havet i en artikel som handlar om hur utbildning i säkerhet för boende på skyddat boende kan ge tillgång till frihet

När det skyddade boendet blir en boja

Personer som erbjuds skyddat boende lever med en ständigt närvarande hotbild. De har redan fått lämna mycket av det som var deras vardag och som tidigare skänkt trygghet. 

På det skyddade boendet kommer sedan fler regler som tar dem längre ifrån en stärkande vardag, med syftet att skydda dem från förövaren. Resultatet blir ofta förbud och ett liv i det gömda. Det skyddade boendet leder till utanförskap och vad som kan kännas som en ytterligare bestraffning. 


Utbildning i säkerhet ger klienter en friare vardag

Braliva ser vi till helheten när det gäller klienters behov och möjlighet till en drägligare, tryggare vardag. Därför erbjuder vi klienter på skyddade boenden utbildning i säkerhet. De får lära sig att tänka kring sina beteenden och vanor på ett sätt som låter dem skapa friare zoner och en möjlighet att röra sig i samhället. 

1. Trygghet i rutiner

Våra beteenden och rutiner skänker oss trygghet. Det är delvis därför människor till stor del följer samma rutiner varje dag. Det kan handla om allt från vilken tid på dagen man gör olika aktiviteter till vilken väg man tar till mataffären.

För utsatta personer kan dessa rutiner dock laddas med en enorm rädsla. Man kan känna ett behov att alltid vara på sin vakt, eller ett totalt undvikande. Det skyddade boendet kan också sätta förbud för vissa av ens tidigare vanor.  

“Det blir som en dubbel bestraffning att först ha genomlevt en våldsam eller hotfull relation och sedan när man äntligen jobbar på att frigöra sig så blir man bestraffad igen genom att tvingas hålla sig gömd. Vad vi vill göra är att hjälpa de här klienterna att bygga upp nya fria områden och trygga beteenden så att de faktiskt får sitt liv tillbaka.

Sandra, Säkerhetssamordnare på Braliva

Om man inte förändrar sina beteenden kan man fastna i rutiner som blir farliga och som kan leda till att man röjs. Det kan handla om var man är, hur man ser ut, eller vem man umgås med. Genom att arbeta med riskhantering och förståelse kan vi öka chanserna för klienterna att få tillbaka sin frihet. 

  • Vet du till exempel varför det är kassören i en butik du ska vända dig till om förövaren dyker upp, inte en folkmassa på offentlig plats?

Även förövaren har mönster och rutiner. Genom utbildningen i säkerhet får klienterna lära sig att analysera förövarens beteenden, ta kontroll över situationen och skapa sig själv fria trygga platser.

2. Säkerhet i mobilen: spårbarhet

Ytterligare en aspekt av säkerhet är mobilvanor och användning av sociala medier. Vi lever våra liv så mycket online, på mobilen, på sociala medier och det är viktigt att utbilda klienterna i vad dom skall tänka på för att undvika att bli röjda oavsett om dom får behålla sin nuvarande telefon eller får en ny lånetelefon av Braliva. Att göra dessa saker utan utbildning förändrar inget beteende vilket gör att riskerna för att klient skall bli röjd kvarstår.

Det vi däremot kan göra är lära ut hur klienten kan skydda sig online och hur man kan undvika att förövaren kommer åt känslig information som gör att man röjs då spårbarheten idag är omfattande och komplex. Det kan handla om allt från inställningar i mobilen, konton och lösenord till ledtrådar man oavsiktligt lämnar ut på sociala medier. Braliva lär klienterna i säkert användande online som minimerar spårbarheten.


Utbildning i säkerhet: för att kunskap är makt

Att falla in i gamla beteenden i det offentliga, nätverk eller telefoner med bland annat sociala medier är en stor anledning till att man röjs. Det handlar inte alltid om att klienter är slarviga, saknar kunskap eller omotiverade. Oftast handlar det om att man helt enkelt inte orkar upprätthålla en isolering – som i grunden både är ohållbar och omänsklig. 

Att utbilda klienter i säkerhet innebär bland annat: 

  • Kunskap om hur beteenden påverkar säkerheten
  • Kunskap om hur man kan göra mobilen och sin närvaro online mer säker och minimera spårbarheten
  • Stöd i ett nytt förhållningssätt och rutiner
  • Beprövade och rimliga strategier som ersätter beteendet med något tryggare, inte bara tar bort och lämnar ett tomrum

Det kan verka lättare för skyddade boendeverksamheten att hålla klienterna gömda och förbjuda beteenden eller kontakt med omvärlden på ett sätt som blir helt orimligt. Väldigt få skyddade boenden i Sverige arbetar idag med den här sortens utbildning. På Braliva anser vi att det är helt nödvändigt för att på sikt lyckas med en nyetablering och ett drägligare liv för den utsatta. 

“Människor har vissa grundläggande behov: sömn, mat och trygghet, där tryggheten är lika viktig som att få i sig mat för dagen. Det är först när vi kan se till att klienterna får detta – genom skyddat boende, stöd och utbildning – som vi kan komma vidare och arbeta med nyetablering.”

Sandra, Säkerhetssamordnare på Braliva

Hur kan Braliva hjälpa dina klienter till ett friare liv? 

Braliva har vi lång erfarenhet av att ordna skyddat boende till klienter med komplexa hotbilder. Vi kan även erbjuda skyddat boende till anhöriga och välkomnar både familjer och familjens husdjur.

Med bred kompetens för både praktisk hjälp och samtalsstöd, inklusive utbildningar i säkerhet, kan vi skräddarsy en plan för din klient som ser till deras verklighet och möjligheter. Kontakta oss idag och berätta om vad du behöver. Då kan vi tillsammans hjälpa din klient mot ett tryggare, friare liv.

Var kan man vända sig om man behöver hjälp?

Om du är i en utsatt situation och skulle behöva få komma till ett skyddat boende, kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Det kan kännas tufft att kontakta socialtjänsten. Ta kontakt med en kvinnojour eller en mansjour så kan de hjälpa dig. Om det är akut, ring 112