You are currently viewing Nya certifieringar i Braliva-teamet: utbildare i riskbedömningarna Sara-V3 samt Patriark V2

Nya certifieringar i Braliva-teamet: utbildare i riskbedömningarna Sara-V3 samt Patriark V2

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Om Braliva

Vi stärker Bralivateamet med certifierade utbildare i riskbedömning (SARA + PATRIARK)

Som en del i vårt pågående arbete att erbjuda heltäckande stöd och tjänster till våra uppdragsgivare är det viktigt för oss på Braliva att vidareutbilda och stärka kompetensen inom teamet. Senaste tillskottet i detta är att vi nu har certifierade utbildare i två strukturerade, professionella riskbedömningsmetoder: SARA-V3 och PATRIARK V2.

Metoderna är evidensbaserade riskbedömningsmetoder. De är mycket relevanta i arbetet med personer som är utsatta för hot och våld i nära relationer respektive hedersproblematik. Bland annat yrkesverksamma inom rättsväsendet, hälsovården och socialtjänsten har stor användning av strukturerade riskbedömningar som dess.

För att uppnå certifiering i att utbilda yrkesverksamma inom metoderna krävs att man demonstrerar hög kompetens och erfarenhet i såväl användning som utbildning i metoderna. Utbildning och certifiering har skett via Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB, en av landets främsta utbildare inom dessa kategorier.

bild på en ledsen kvinna som håller händerna för ögonen i en artikel om riskbedömning av våld i nära relationer

Om certifieringarna för utbildare i riskbedömning

En utbildare inom strukturerade professionella riskbedömningsmetoder, såsom SARA och PATRIARK, måste dels ha genomgått utbildningen i den senaste versionen av instrumentet, men även en så kallad “train-the-trainer”-utbildning. 
Detta innebär också att man har: 

 • Fördjupat sig inom bedömningsmetoden
 • Fått tillgång till författarnas originalpresentationer
 • Kontinuerlig uppdatering vad gäller utveckling och förändring inom metoderna. 

Att vara certifierad utbildare i SARA-V3 och PATRIARK V2 ger ett kvitto på att metoden för riskbedömning lärs ut på rätt sätt, vilket i längden säkerställer att de som använder bedömningsmetoderna i praktiken gör det korrekt.

Om metoderna för riskbedömning:

– Riskbedömning genom SARA-V3

SARA står för Spousal Assault Risk Assessment Guide, eller riskbedömning av våld i nära relationer. Metoden täcker riskfaktorer för partnervåld hos gärningsmannen och sårbarhetsfaktorer hos offret. 

Metoden: 

 • Hjälper bedömaren att karaktärisera typ och allvarlighetsgrad av gärningspersonens partnervåld 
 • Ger en bild av gärningsmannens personliga förhållanden som kan påverka dennes beslut att använda partnervåld 
 • Ger en bild av offrets personliga förhållanden som kan påverka dennas beslut att delta i skyddsåtgärder.

Partnervåld kan ha en komplex bild och riskfaktorer som är kopplade till våld i nära relationer inkluderar tidigare incidenter av våld, alkohol- eller droganvändning, och psykisk ohälsa. Att använda en utarbetad metod med empirisk evidens hjälper yrkesutövare att utarbeta realistiska, genomgripande handlingsplaner som bäst hjälper drabbade. 

SARA-V3 är den senaste versionen, från 2015.

– Riskbedömning genom PATRIARK V2

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i vårt samhälle idag. Vi på Braliva hanterar ofta ärenden som grundas just i hedersrelaterat våld och vet att det är en komplex problematik. Riskbedömningsmetoden PATRIARK är en väletablerad metod för att bedöma och hantera risk vid hedersrelaterat våld. 

Metoden

 • Bedömer riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet 
 • Kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status 
 • Fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren

Professionella som utbildas i PATRIARK-metoden lär sig att förstå de komplexa dynamikerna i hederskulturer och hur dessa kan bidra till våld. Detta är viktigt eftersom metoden hjälper till att skydda individer som är i riskzonen för hedersrelaterat våld, och ger stöd till dem som arbetar med att förebygga och hantera dessa fall. Genom att ha en certifierad utbildare i vårt team har vi bättre möjligheter att hjälpa klienter och kan kvalitetssäkra de riskbedömningar som görs inom hedersrelaterat våld och förtryck. 

PATRIARK V2 är den senaste metoden (från 2021). 

Är du intresserad av att veta mer?

Om du vill veta mer om Bralivas kompetens eller hur våra certifierade utbildare i riskbedömning kan underlätta ditt arbete, kontakta oss via vårt kontakformulär eller maila direkt till info@braliva.se.