Bralivas Barnperspektiv

Vår verksamhet är väl anpassad för medföljande barn så att deras behov på bästa sätt tillgodoses.

Barnen blir sedda och hörda och stöttas i en trygg miljö i syfte att motverka traumatiska upplevelser och barnens känsla av övergivenhet. Vi lägger stort fokus på att barnen får en så trygg och utvecklande miljö som möjligt. Målet är att barnen ska få en vardag som liknar andra barns.

braliva barn

Miljö för gott mående

  • Våra skyddade boenden för barnfamiljer är alla inredda med barn- och lekrum med god barnsäkerhet och som stimulerar till lek, lust och kreativitet i en hemlik miljö.
  • Utomhusmiljön öppnar också upp för lek och lärande. 
  • Boendet anordnar lokala utflykter och uppskattade barnaktiviteter.

Dedikerad personal och terapeutiska insatser

Barnansvarig personal knyts till barnen. Möjlighet att genomföra samtal enligt Trappanmodellen erbjuds. Vi involverar även vår familjebehandlare som är psykoterapeut med KBT Steg 1-utbildning. Vi kan ytterligare tillgodose psykolog samt KIBB-terapeut, för traumabehandling för barn som blivit utsatta för våld i hemmet.  

braliva barn2
braliva barn3

Förskola och skolgång

I de orter där vi är verksamma har vi en bra och befintlig dialog med skolor och förskolor, där vi samarbetar utifrån Skolverkets rekommendationer för barn med skyddade personuppgifter. 

Stor vikt läggs vid att barnen kommer in i förskola eller skola snarast möjligt då detta ger en känsla av ett normalt liv samt att skolgången är en viktig del för att lyckas i resten av livet. Vår personal bistår alltid med hjälp under ansökningstiden samt följer alltid med på uppstartsmöte med skolor och förskolor.

Vill du veta mer om hur vi stöttar barn och ser till hela familjen på våra boenden?
Välkommen att kontakta oss direkt.

Lagändring för stärkta rättigheter

En ny lagstiftning, “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, träder i kraft den 1 april 2024, med syftet att stärka tryggheten och säkerheten för de som bor på skyddat boende. Barnets behov, rättigheter och säkerhet står i centrum i lagstiftningen. Braliva välkomnar dessa förändringar då de ligger helt i linje med vårt barnperspektiv.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder Braliva tar för att uppfylla och överträffa de nya standarder som krävs av lagändringarna och våra planer för ytterligare utveckling

LÄS MER: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Läs mer:

Braliva Bostadsgaranti
Sagt om Braliva
Engagerad, kunnig och flexibel personal. Bralivas organisation har en övertygelse om att kunna göra skillnad på riktigt för klienten och skapa förutsättningar för ett bättre liv.
- Socialsekreterare placerande kommun
Braliva hjälpte vår gemensamma klient att gå från utanförskap, våld och beroende till att hitta sitt egna värde och leva fritt och fredat.
- Socialsekreterare placerande kommun
Samarbetet med Braliva fungerar mycket bra under samtliga faser av placeringen. Från den akuta ankomst fasen till nyetablering och egen bostad.
- Socialsekreterare placerande kommun

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.