Jourlägenhet/Tillfälligt Boende

Boende i egen lägenhet

Akut och långtidsboende för kvinnor, män, par och familjer som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Vi har boenden primärt i Skåne och Malmö som skall upplevas som ett varmt och tryggt hem i väntan på den egna bostaden. Är det så att man söker stödboende eller skyddat boende kan vi också hjälpa till med detta.

“Målet är klart och tydligt – vi hjälper klienten att få ett eget lägenhetskontrakt”

Vi arbetar aktivt med att hjälpa klienten att skaffa egen bostad.

Vi gör detta genom att skicka ut ansökningar till annonserade lägenheter där vi är referens men även genom våra egna kontakter till fastighetsägare och eget fastighetsbestånd. Fastighetsägare som vi idag samarbetar med brinner för att hjälpa behövande och möjligheterna för att vi kan erbjuda en egen lägenhet till klienten är stor.

Barnen är i fokus och vi assisterar så att barnen snabbt ska komma in i normala rutiner med förskola, skolgång samt andra aktivteter och fritidssysselsättningar.

Information till uppdragsgivare

Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla den service som vi erbjuder. Man skall själv vilja komma till oss, att det finns en vilja till förändring.

När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att allt skall fungera.

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Fri hämtning

Praktiskt stöd

Motiverande samtal