Jourlägenhet/Tillfälligt Boende

Tillfälligt boende i egen lägenhet

Braliva Bostadsgaranti

Akut och långtidsboende för kvinnor, män, par och familjer som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Vi har boenden primärt i Skåne och Malmö som skall upplevas som ett varmt och tryggt hem i väntan på den egna bostaden. Är det så att man söker stödboende eller skyddat boende kan vi också hjälpa till med detta.

“Målet är klart och tydligt – vi hjälper klienten att få ett eget lägenhetskontrakt”

Vi arbetar aktivt med att hjälpa klienten att skaffa egen bostad.

Vi gör detta genom att skicka ut ansökningar till annonserade lägenheter där vi är referens men även genom våra egna kontakter till fastighetsägare och eget fastighetsbestånd. Fastighetsägare som vi idag samarbetar med brinner för att hjälpa behövande och möjligheterna för att vi kan erbjuda en egen lägenhet till klienten är stor.

Barnen är i fokus och vi assisterar så att barnen snabbt ska komma in i normala rutiner med förskola, skolgång samt andra aktivteter och fritidssysselsättningar.

Information till uppdragsgivare

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten. Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar och fortlöper enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning. Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och klienternas behov. Ett samarbete med Braliva skall vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk. 
Om du vill få mer detaljer kring våra bokningsregler så rekommenderar vi att du mailar oss

Hämtning

Praktiskt stöd

Motiverande samtal