Om oss

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens som håller högsta kvalitet i varje enskilt ärende med fokus på skydd, stöd och nyetablering.
Vi skräddarsyr insatser och hjärtat i vårt arbete är att skapa hållbara och i många fall livsförändrande helhetslösningar för våra klienter.

Braliva började sin resa 2016 och sedan dess arbetar vi dagligen för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med fokus på klienten. Vi är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som ständigt utvecklas utifrån våra uppdragsgivares behov. Våra klienters säkerhet och framtid vilar i våra händer och det är ett förtroende och ansvar som vi förvaltar mycket väl. Vår verksamhet omfattar skräddarsydda lösningar inom Skyddat BoendeStödboende, Nystartslägenheter och Akutboende.

Vår dynamiska arbetsgrupp har erfarenhet från polisen, kriminalvården och socialtjänsten. Här finns spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, avhoppare från kriminell verksamhet samt missbruksproblematik.

Framgångsfaktorer som gör att Braliva ofta är förstahandsvalet för beställare och klient är vårt flexibla arbetssätt där klientens behov styr insatser, vår personal med skräddarsydd och unik kompetens, samt vår expertiskunskap rörande skydd och säkerhet. Vi har en vård och omsorgs organisation som arbetar synkroniserat med säkerhets organisationen där produkten blir att vi skapar en i särklass trygg, innehållsrik och utvecklande tillvaro med stort antal lyckade integrationer/nyetableringar för våra klienter. Vi lämnar mycket gärna referenser på begäran.

 

Fördelar för uppdragsgivare vid partnerskap med Braliva

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi ger dig det där lilla extra genom engagemang, hög närvaro och visar passion över uppdraget.

Vi förstår att du som är verksam inom socialtjänsten har ett svårt och i många fall utmanande uppdrag. Många som brinner för att ge klienter en bättre vardag får göra detta med tidsbrist, okunskap rörande säkerhet och med begränsade resurser. Här ser vi på Braliva att vi kan underlätta och optimera det arbetet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig, säker och hållbar lösning. Det goda samarbetet med våra uppdragsgivare är grundläggande för våra klienters framtid. 

Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och den enskildes behov. För dig som är verksam inom socialtjänsten ska ett samarbete med Braliva upplevas som fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra relationen med våra uppdragsgivare.

Väletablerat och kunnigt vårdteam med skräddarsydd och unik kompetens

Tack vare vårt kunniga vårdteam med skräddarsydd och unik kompetens och vårt omfattande nätverk möter vi effektivt klientens totala behov och levererar högsta kvalitet i varje enskilt ärende. Vi har idag ett väl fungerande och långsiktigt samarbete med cirka trettio olika kommuner och vi lämnar gärna referenser på begäran.

Vi är baserade i södra Sverige och våra boenden finns i flertalet städer.

För referenser eller mer information om hur vi kan hjälpa dina klienter mot ett liv utan våld, hot och beroende, vänligen kontakta oss. 

Vi tror på ett liv utan våld, hot och missbruk.

Varje klient som kan räddas undan kriminalitet, våld och utsatthet är en vinst både för klienten och samhället.

Vision

  • Braliva vill skapa trygghet, stöd och framtidstro till våra klienter genom att erbjuda individanpassat stöd och kvalitativa boendelösningar som upplevs som ett säkert och bekvämt hem.
  • Braliva vill medverka till effektiva och lyckade insatser präglade av kvalitet , som en länk till kommuners och socialförvaltningars egna verksamheter.
  • Vi vill hjälpa så många klienter som möjligt att leva ett självständigt liv fritt från våld, hot och missbruk samt vara en långsiktig, pålitlig och respekterad samarbetspartner för våra uppdragsgivare inom socialtjänsten.
  • Vi vill att våra klienter och uppdragsgivare skall vara så nöjda att de rekommenderar andra att komma till oss.

Mission

  • Genom engagemang, hög närvaro och bra, kvalitativa boenden skapar vi grunden för att alltid leverera en trygg och bra helhetslösning för våra uppdragsgivares klienter.
  • Detta i kombination med en tätare dialog med hyresvärdar samt egna fastighetsförvärv skall möjliggöra vår vision.
Braliva Bostadsgaranti