Om oss

BRALIVA har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens. Vi skräddarsyr insatser och lägger stort fokus på att skapa helhetslösningar för våra klienter.

BRALIVA började sin resa 2016 och sedan dess arbetar vi dagligen för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med fokus på klienten. Vi är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som ständigt utvecklas utifrån våra uppdragsgivares behov. Vår dynamiska arbetsgrupp har erfarenhet inom polisen, kriminalvården samt socialtjänsten.

 Tack vare vårt kompetenta vårdteam med skräddarsydd kompetens och upparbetade kontaktnät möter vi effektivt klientens totala behov. Vår verksamhet omfattar skräddarsydda lösningar inom Skyddat BoendeStödboende och Akutboende. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, avhoppare från kriminell verksamhet samt missbruksproblematik. 

Vi har idag ett väl fungerande och långsiktigt samarbete med cirka tjugo olika kommuner och vi lämnar gärna referenser på begäran, maila oss om detta är intressant. 

Vi är baserade i södra Sverige och våra lägenheter finns i ett flertal städer, kontakta oss för mer information.

Varje klient som kan räddas undan kriminalitet, våld och utsatthet är en vinst både för klienten och samhället.

Vi tror på ett liv utan våld, hot och missbruk.

 

Vision

BRALIVA vill skapa trygghet, stöd och framtidstro till våra klienter genom att erbjuda individanpassat stöd och kvalitativa boendelösningar som upplevs som ett tryggt och bekvämt hem. BRALIVA vill hjälpa så många klienter som möjligt att leva ett självständigt liv fritt från våld, hot och missbruk samt vara en långsiktig, pålitlig och respekterad samarbetspartner.

Mission

Genom engagemang, hög närvaro och bra kvalitativa boenden skapar vi grunden för att alltid leverera en trygg och bra helhetslösning. Detta i kombination med en tätare dialog med hyresvärdar samt egna fastighetsförvärv skall möjliggöra vår vision.

Fördelar för uppdragsgivare vid partnerskap med BRALIVA

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösning. Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och den enskildes behov. Ett samarbete med BRALIVA skall vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.