Om Braliva

Vi hjälper dig som socialsekreterare/uppdragsgivare att hjälpa människor i behov av skydd och stöd.

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens som håller högsta kvalitet i varje enskilt ärende med fokus på skydd, stöd och nyetablering.
Vi skräddarsyr insatser och hjärtat i vårt arbete är att skapa hållbara och i många fall livsförändrande helhetslösningar för våra klienter.

Braliva började sin resa 2016 och sedan dess arbetar vi dagligen för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med fokus på klienten. Vi är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som ständigt utvecklas utifrån våra uppdragsgivares behov. Våra klienters säkerhet och framtid vilar i våra händer och det är ett förtroende och ansvar som vi förvaltar mycket väl. Vår verksamhet omfattar skräddarsydda lösningar inom Skyddat BoendeStödboende, Nystartslägenheter och Akutboende.

Vår dynamiska arbetsgrupp har erfarenhet från polisen, kriminalvården och socialtjänsten. Här finns spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, avhoppare från kriminell verksamhet samt beroende och missbruksproblematik.

Samtliga medarbetare på Braliva som är i direktkontakt med klienten har en högre utbildning inom socialt arbete som exempelvis socionom, socialpedagog, KBT-terapeut, beteendevetare och liknande. Detta är en förutsättning för att Braliva skall möta gällande krav i ramavtal och tillstånd samt kunna garantera en kvalitativ insats för våra klienter.

Framgångsfaktorer som gör att Braliva ofta är förstahandsvalet för beställare och klient är vårt flexibla arbetssätt där klientens behov styr insatser, vår personal med skräddarsydd och unik kompetens, samt vår expertiskunskap rörande skydd och säkerhet. Vi har en vård och omsorgs organisation som arbetar synkroniserat med säkerhets organisationen där produkten blir att vi skapar en i särklass trygg, innehållsrik och utvecklande tillvaro med stort antal lyckade integrationer/nyetableringar för våra klienter. Vi lämnar mycket gärna referenser på begäran.

 

Fördelar för uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi ger dig det där lilla extra genom engagemang, hög närvaro och visar passion över uppdraget.

Vi förstår att du som är verksam inom socialtjänsten har ett svårt och i många fall utmanande uppdrag. Många som brinner för att ge klienter en bättre vardag får göra detta med tidsbrist, okunskap rörande säkerhet och med begränsade resurser. Här ser vi på Braliva att vi kan underlätta och optimera det arbetet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig, säker och hållbar lösning. Det goda samarbetet med våra uppdragsgivare är grundläggande för våra klienters framtid. 

Vi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och den enskildes behov. För dig som är verksam inom socialtjänsten ska ett samarbete med Braliva upplevas som avlastande och vara fördelaktigt för alla parter och vi lyssnar alltid i syfte att optimera och förbättra relationen med våra uppdragsgivare.

Braliva.se - Tillsammans hjälper vi dig!

Vi finns där du är

Vi har idag ett väl fungerande och långsiktigt samarbete med cirka trettio olika kommuner och vi lämnar gärna referenser på begäran. Vi är baserade i södra Sverige och våra boenden finns i flertalet städer.

Väletablerat och kunnigt vårdteam

Tack vare vårt kunniga vårdteam med skräddarsydd och unik kompetens och vårt omfattande nätverk möter vi effektivt klientens totala behov och levererar högsta kvalitet i varje enskilt ärende.

Skyddat boende Helsingborg

Vi tror på ett liv utan våld, hot och missbruk.

Varje klient som kan räddas undan kriminalitet, våld och utsatthet är en vinst både för klienten och för samhället.

Läs mer:

Braliva Bostadsgaranti

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.