Boende för ett bra liv
Trygghet, stöd och framtidstro

BRALIVA erbjuder Skyddat Boende och Boende med eller utan stöd. Vi utgår från individen vilket gör att vi kan arbeta med flera målgrupper beroende på behov och problematik. Vår ambition är att varje klient skall ta de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna bygga upp ett nytt och bra liv. Som ett resultat av våra insatser under 2019, hjälpte vi 51 stycken individer till ett bättre liv, vilket vi är väldigt stolta och glada över.

Boende för ett bra liv
Trygghet, stöd och framtidstro

BRALIVA erbjuder Skyddat Boende och Boende med eller utan stöd. Vi utgår från individen vilket gör att vi kan arbeta med flera målgrupper beroende på behov och problematik. Vår ambition är att varje klient skall ta de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna bygga upp ett nytt och bra liv. Som ett resultat av våra insatser under 2019, hjälpte vi 51 stycken individer till ett bättre liv, vilket vi är väldigt stolta och glada över.

Boende för ett bra liv
Trygghet, stöd och framtidstro

BRALIVA erbjuder Skyddat Boende och Boende med eller utan stöd. Vi utgår från individen vilket gör att vi kan arbeta med flera målgrupper beroende på behov och problematik. Vår ambition är att varje klient skall ta de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna bygga upp ett nytt och bra liv. Som ett resultat av våra insatser under 2019, hjälpte vi 51 stycken individer till ett bättre liv, vilket vi är väldigt stolta och glada över.

Slider
Braliva Bostadsgaranti

Braliva

Som ett resultat av våra insatser under 2019, hjälpte vi 51 stycken individer till ett bättre liv, vilket vi är väldigt stolta och glada över

Skyddat Boende

Boendeform för personer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer. Boende i egen lägenhet eller på boende med dygnet runt personal.

Träningslägenhet/Stödboende

I denna boendeform erbjuder vi individanpassat boendestöd för att klienten skall kunna hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv. Vi tar emot vuxna kvinnor och män över 21 år. Boende i egen lägenhet eller på boende med dygnet runt personal.

Jourlägenhet/Tillfälligt Boende

Akut och långtidsboende för personer som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Boende i egen lägenhet.

Kontakt

Tillsammans gör vi skillnad för den som är i behov av skydd och stöd

Eller skicka e-post till oss på