Boende för ett bra liv
Trygghet, stöd och framtidstro

Braliva är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som bemöter breda målgrupper genom individuellt anpassade insatser. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, avhoppare från kriminell verksamhet samt missbruksproblematik och beroende.
Tack vare vårt kompetenta vårdteam med skräddarsydd och unik kompetens och vårt omfattande nätverk möter vi effektivt våra klienters totala behov från start till integration.

Hur kan vi hjälpa dina klienter?

Slide 4

Välkommen till vår blogg! Här hittar du värdefull information, råd och personliga berättelser om allt som rör skyddade boenden. Oavsett om du söker stöd för dig själv eller vill lära dig mer, är du på rätt plats. Vi belyser olika boendeformer, säkerhetsåtgärder och stödinsatser för att ge dig en bättre förståelse och trygghet. Utforska våra inlägg, ställ frågor och engagera dig – vi är här för att hjälpa och informera dig. Tack för att du besöker vår blogg!

Slide 2

I denna boendeform erbjuder vi vuxna över 21 år individanpassat stöd för att klienten skall kunna bryta med sitt missbruk och i förlängningen hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv. Målgrupp är alla vuxna med missbruksproblem. Läs mer om våra nystartslägenheter här!

Slide 3
Satellitlägenheter

Våra klienter bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där boendestödjare finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Braliva

AKTUELLT: APRIL 2024
Braliva har 2024-05-08 skickat in ansökan till IVO rörande tillstånd för Skyddat Boende.
Lagändring om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
En ny lagstiftning, “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, träder i kraft den 1 april 2024, med syftet att stärka tryggheten och säkerheten för de som bor på skyddat boende. Braliva har redan påbörjat åtgärder för att uppfylla och överträffa de nya standarder som krävs av lagändringarna.

LÄS MER: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

braliva logo

Som ett resultat av våra insatser under 2023, hjälpte vi över 390 individer till ett bättre liv, vilket vi är väldigt stolta och glada över.

Skyddat Boende

Vi erbjuder skyddat boende för personer som lever under hot. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser. Vi hjälper vuxna och barn att skapa ett nytt fungerande vardagsliv på en ny trygg plats. Professionella riskbedömningar, omfattande stödpaket och säkerhetsutbildningar till våra klienter. Hämtning från hela Sverige och vi tar även emot akuta placeringar.

I denna boendeform erbjuder vi individanpassat boendestöd för att klienten skall kunna hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv. Braliva tar emot vuxna kvinnor och män över 21 år från hela Sverige. Vi skräddarsyr insatser för komplexa och omfattande placeringar och har spetskompetens inom missbruksproblematik/beroendeproblematik.

Senaste blogginlägg​

Blog: Stöd för anhöriga till avhoppare från kriminell verksamhet
Stöd för anhöriga till avhoppare från kriminell verksamhet
Blog: Utmaningar och stöd vid återanpassning efter skyddat boende
Utmaningar och stöd vid återanpassning efter skyddat boende
Blog: Livet efter prostitution – hur Bralivas skyddade boenden kan hjälpa
Livet efter prostitution – hur Bralivas skyddade boenden kan hjälpa
Blog: Mäns våld mot kvinnor: statistik, förklaringsmodeller, och skyddade boendens roll
Mäns våld mot kvinnor: statistik, förklaringsmodeller, och skyddade boendens roll
Blog: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
previous arrow
next arrow
 
Shadow

Vårt boendealternativ för klienter med aktivt missbruk. I denna boendeform erbjuder vi vuxna över 21 år individanpassat stöd för att klienten skall kunna bryta med sitt missbruk och i förlängningen hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv.  Målgrupp är alla vuxna med missbruksproblem och beroendeproblematik.

Stödet anpassas helt efter varje klients behov med det gemensamma målet – avgiftning och nedtrappning i det akuta skedet och sedan bygga upp en hållbar vardag fri från missbruk.

Akut och långtidsboende är för personer som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Boende i egen lägenhet, vi har fastigheter i flera städer i södra Sverige. Den här typen av boende kallas även för jourlägenhet och tillfälligt boende

Vår beprövade och strukturerade process vid placeringar:

Kontakt

Samhället förändras. Det gör Braliva också.
Tillsammans gör vi skillnad för den som är i behov av skydd och stöd

Eller skicka e-post till oss på

Är du i behov av stöd?

För dig som är i behov av stöd, exempelvis genom träningslägenhet, stödboende, eller skyddat boende, är första steget att kontakta kommunen där du bor, eller din socialsekreterare om du har en sådan. Socialtjänsten utreder sedan ditt behov och vilka insatser de kan erbjuda dig som stöd.

Braliva Bostadsgaranti

Följ oss på LinkedIn

Sagt om Braliva
Engagerad, kunnig och flexibel personal. Bralivas organisation har en övertygelse om att kunna göra skillnad på riktigt för klienten och skapa förutsättningar för ett bättre liv.
- Socialsekreterare placerande kommun
Braliva hjälpte vår gemensamma klient att gå från utanförskap, våld och beroende till att hitta sitt egna värde och leva fritt och fredat.
- Socialsekreterare placerande kommun
Samarbetet med Braliva fungerar mycket bra under samtliga faser av placeringen. Från den akuta ankomst fasen till nyetablering och egen bostad.
- Socialsekreterare placerande kommun