Bralivas bostadsgaranti

Vår målsättning är att kunna hjälpa våra klienter att fortsätta sina liv där de etablerat sig genom att hitta långtidsboende efter tiden hos oss.

Braliva Bostadsgaranti

Bostadsbristen, i kombination med personliga förutsättningar, gör att det kan vara problematiskt för vissa av våra klienter att hitta egen bostad efter tiden hos oss. Många av våra klienter har blivit väl etablerade på den nya orten med arbete, studier eller skolgång för barnen. 

Grundtanken med vår bostadsgaranti är att denna etablering skall fortlöpa och att man inte ännu en gång ska behöva flytta.

Flera vägar mot bostad

Tack vare våra många år i samhällena där vi verkar har vi utbredda och mycket goda relationer med fastighetsägare som vill ta socialt ansvar genom att erbjuda våra klienter förstahandskontrakt. Detta sker i regel enklast för de klienter som har arbete eller annan fast inkomst och som saknar betalningsanmärkningar/skulder. Trots att vi inte kan garantera förstahandskontrakt till alla klienter genom dessa kanaler, så har vi goda förutsättningar att hjälpa de flesta. 

Vittnesskydd
braliva bostad

Bostadsgaranti när den behövs

Vi stöttar, hjälper och utbildar klienten hur man söker bostad på egen hand. Lyckas man inte hitta bostad på egen hand eller få förstahandskontrakt via vårt nätverk så träder vår bostadsgaranti in. 

Braliva erbjuder klienten ett eget boende inom 12 månader.

Klienten får då i andra hand hyra boende av oss i samma stad där man varit placerad. Boendet är fullt möblerat och utrustat för självhushåll och klienten får hyra till den förhandlade hyran som råder på marknaden. Klienten får hyra i maximalt 12 månader.  Vi gör alltid en individuell prövning i varje enskilt fall och om placeringen skall omfattas av bostadsgaranti så är detta överenskommet och avtalat från början i samband med placering. 

Läs mer:

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.