Träningslägenhet/Stödboende

Stödboende i egen lägenhet eller på boende med dygnet runt personal i Malmö

I denna boendeform erbjuder vi vuxna individanpassat stödboende för att klienten skall kunna hantera sin vardag och möjliggöra ett självständigt liv.

”Stödet anpassas helt efter varje individs behov med det gemensamma målet – att i förlängningen klara sig själv och få ett eget lägenhetskontrakt”

Vårt praktiska stöd kan till exempel bestå utav inköp, städning, tvätt, ekonomi och hälsa. Vi fokuserar på att skapa rutiner för dessa saker. I början har vi en hög frekvens på stödet som sedan trappas av efterhand som klienten själv skapar rutiner och kan klara sin egen boendesituation. Är det så att man söker skyddat boende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa den placerande klienten att skaffa egen bostad. Vi har Malmö som utgångspunkt, men kan även erbjuda bostäder från andra delar av Skåne.

Vi gör detta genom att skicka ut ansökningar till annonserade lägenheter där vi är referens men även genom våra egna kontakter till fastighetsägare och eget fastighetsbestånd. Fastighetsägare som vi idag samarbetar med brinner för att hjälpa behövande och möjligheterna för att vi kan erbjuda en egen lägenhet till klienten är stor.

Information till uppdragsgivare

Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla den service som vi erbjuder. Man skall själv vilja komma till oss, att det finns en vilja till förändring.

När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att allt skall fungera.

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll om det gäller boende i egen lägenhet. Vi tar emot vuxna kvinnor och män över 21 år.

Fri hämtning

Praktiskt stöd

Motiverande samtal