Skyddat Boende

Skyddat boende i egen lägenhet eller på boende i Skåne med dygnet runt personal

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Säkerhetsplanering är viktigt och påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. Vi har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd och kamera. Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder där klienten själv har ett ansvar med bland annat att bryta kontakten med förövaren, byta nummer och koppla ner sig från sociala medier. Vi är med vid alla kontakter med till exempel myndigheter, sjukvård och polis. Vår ambition är att varje klient ska ta de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna bygga upp ett nytt liv. Är det så att man söker stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Individen

Vi strävar efter att hitta det enkla och friska i varje klients situation och har fokus på det som fungerar. För en person som under tid tvingats att gå emot sina egna gränser och värderingar så behöver självkänslan, det egna värdet, byggas upp igen.

BRALIVA jobbar utifrån individen och därför ser klienternas planeringar olika ut då behovet styr. Målet är att varje klients situation/mående ska vara bättre efter tiden hos oss, än den var innan placeringen. Vår absoluta styrka är personalens förmåga att snabbt bygga relationer. Vi möter varje klient där hen befinner sig och anpassar vårt stöd för att kunna möta varje klients unika behov. Det är speciellt viktigt för dem som länge varit fast i en situation och där tilltron till den egna förmågan är låg. Vi använder oss av MI (motiverande samtal) i alla situationer.

“Vi ser placeringen som långsiktig med mål att klienten skall etablera sig och på sikt få ett eget lägenhetskontrakt”

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Framtid

BRALIVA kan om önskvärt erbjuda en längre kedja för klienten där man börjar på boendet, går vidare till träningslägenhet för att senare ha möjligheten till ett eget lägenhetskontrakt. Vi vet att relationer, tid och tillit är helt avgörande för att göra en förändring. Därför erbjuder vi längre placeringar för att få en möjlighet till att stötta klienten i dennes process.

Information till uppdragsgivare

Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla den service som vi erbjuder. Man skall själv vilja komma till oss, att det finns en vilja till förändring. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att allt skall fungera.

Fri hämtning

Praktiskt stöd

Motiverande samtal

Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll om det gäller boende i egen lägenhet.