För dig som är socialsekreterare eller handläggare

Hur kan vi hjälpa dig som arbetar med placeringar i skyddat boende för att göra ditt uppdrag lättare?

Samtliga medarbetare på Braliva som är i kontakt med klienten har en högre utbildning inom socialt arbete som exempelvis socionom, socialpedagog, KBT-terapeut, beteendevetare eller liknande.

För oss på Braliva är du oumbärlig – vår målsättning är att underlätta ditt arbete så att vi gemensamt kan hjälpa människor som verkligen behöver stöd mot en bättre vardag.

För att våra insatser skall vara fördelaktiga för alla parter lyssnar vi alltid i syfte att optimera och förbättra samarbetet med våra uppdragsgivare.

Att arbeta med oss ska vara:

Enkelt

Smidigt

Tydligt

Tryggt

Så här arbetar vi för klientens bästa:

BRALIVA vår process

Vårt mål är att hitta helhetslösningen som leder till en trygg, självständig, och positiv vardag, oavsett hotbild, särskild utsatthet och försvårande omständigheter, inte bara i den akuta situationen utan som en långsiktig möjlighet till ett bättre liv. 

Vi hjälper

Vi hjälper klienter som varit utsatta för våld, våld i nära relation eller hedersproblematik; avhoppare; klienter med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa; individer som lämnar ett liv inom prostitution, med mera. Vi hjälper vuxna med barn och har alltid barnets bästa som utgångspunkt med relevanta insatser för en trygg och fungerande vardag.

Braliva Skyddat Boende och Stödboende i Södra Sverige och Skåne (15)
Partnervåld

Brett kontaktnät

Inom vårt team har vi erfaren, utbildad och kunnig personal, från boendestödjare till terapeuter, tränare och coacher, samtliga med uppdrag där de kan göra mest nytta. 

Vi har även ett brett kontaktnät i kommunerna där vi är verksamma och kan ta in extra stöd eller specialiserad kompetens, vidareutbilda vår personal, och samverka för att hitta eget boende åt våra klienter för tiden efter oss.

Våra insatser

Våra insatser syftar till att skapa rutiner och struktur i vardagen, etablering på den nya orten, givande fritidsaktiviteter, samt att hjälpa klienten att skaffa en meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

Dessa insatser kan inkludera: 

 • boende med självhushåll
 • transporter
 • all praktisk hjälp
 • stödsamtal och stödinsatser,
 • hjälp i kontakten med myndigheter, 
 • säkerhetssamtal
 • hot och riskbedömningar 
 • aktiviteter
 • inventering av sysselsättning
 • träningskort och eventuellt personlig tränare
stödboende braliva - händer som möts i luften

Kontakta oss idag för mer information om hur vi tillsammans kan ta hand om din klient. 

Vi hämtar över hela landet med säkra transporter och tar emot akuta placeringar. 

Bralivas Bokningsregler

 1. Boenden genom Braliva innebär självhushåll. 
 2. Klienter som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, samt vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. 
 3. Vi välkomnar klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. Därför erbjuder vi alkohol- och drogterapeut samt KBT-terapi vid missbruksproblematik. Utöver detta kan vi erbjuda enskilt, separat boende för klienter som är aktiva i missbruk. 
 4. Vi hämtar över hela landet med säkra transporter.
 5. Vi har möjlighet att ta emot akuta placeringar. 

Vill du veta mer? Hör av dig till oss så kan vi diskutera hur vi bäst kan samarbeta och hur Braliva kan skapa skräddarsydda lösningar som matchar era behov.

Letar du efter information om lagändringen om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende?

En ny lagstiftning, “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, träder i kraft den 1 april 2024, med syftet att stärka tryggheten och säkerheten för de som bor på skyddat boende. Braliva har redan påbörjat åtgärder för att uppfylla och överträffa de nya standarder som krävs av lagändringarna. LÄS MER: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

  Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.