Skyddat Boende för Dubbelt Utsatta – Våld och övergrepp på kvinnor med funktionshinder eller missbruks och beroendeproblematik.

Är du utsatt för våld eller övergrepp? Ring alltid 112 om det är fara för livet. Kontakta polisen på 114 14, vårdcentralen, socialtjänsten i din kommun eller ring till Kvinnofridslinjen…

Fortsätt läsaSkyddat Boende för Dubbelt Utsatta – Våld och övergrepp på kvinnor med funktionshinder eller missbruks och beroendeproblematik.