You are currently viewing Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Om Bralivas engagemang och förberedelser

En ny lagstiftning, “Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, träder i kraft den 1 april 2024, med syftet att stärka tryggheten och säkerheten för de som bor på skyddat boende, med ökade krav på verksamheter som bedriver dessa boenden. Braliva välkomnar dessa förändringar och förbereder redan nu för att möta kraven på verksamheten.


Vad innebär lagändringarna för skyddat boende?

Den nya lagstiftningen introducerar viktiga förändringar för skyddade boenden i Sverige. 

Bland annat kommer det innebära att: 

  • Skyddat boende nu regleras som en boendeinsats enligt socialtjänstlagen
  • Privata aktörer som bedriver skyddat boende behöver få tillstånd för detta från IVO. 
  • Barnets behov, rättigheter och säkerhet står i centrum, vilket säkerställer att de inte bara ses som medföljande till en vuxen, utan som individer med egna behov och rättigheter​

Barnrättsperspektivet stärks ytterligare, bland annat genom ökad rätt till skolgång och möjlighet till hälsoundersökning. (Du kan läsa mer om Bralivas barnperspektiv här.)


​Bralivas åtagande

På Braliva välkomnar vi dessa förändringar. Vår mission är att alltid erbjuda en trygg och säker miljö för våra klienter på vägen till ett bättre liv och att leverera en trygg och pålitlig helhetslösning för våra uppdragsgivare. 

Vi ser dessa nya lagkrav som ett steg i rätt riktning för att ytterligare stärka vårt åtagande. Förändringen innebär bättre och tryggare insatser till våra klienter samt att eventuella oseriösa aktörer sållas bort. Vi är stolta över att vara i framkant när det gäller att erbjuda kvalificerat stöd och skydd till samtliga målgrupper och särskilt för barn i utsatta situationer.

Vi växer för att kunna hjälpa fler klienter med skyddat boende

Sedan starten har vi på Braliva haft ett robust team med bred erfarenhet och specialistutbildad spetskompetens som kunnat möta olika uppdragsgivares behov.

Som ett led i våra förberedelser inför lagändringarna har vi vidtagit betydelsefulla åtgärder och ytterligare utvecklat vår organisation i linje med kommande krav. Vi ser det som del i det pågående förbättringsarbete som alltid varit del av vår verksamhet.

Vi har utökat vår personalstyrka med en erfaren verksamhetschef och kvalificerade medarbetare med bakgrund i socialt arbete och socialpedagogik. Ytterligare nya medarbetare med specialkompetens rekryteras löpande, i takt med att kraven från IVO för tillstånden förtydligas. Dessa nya medarbetare kommer att spela en central roll i att säkerställa att vi uppfyller och överträffar de nya standarderna som krävs av lagändringarna.

“Braliva välkomnar dessa förändringar och förbättringar för skyddade boenden. Vi är redan igång för att mobilisera kring detta och vara redo i god tid innan lagförändringarna träder i kraft.”

– Markus, placeringsansvarig på braliva

Tillstånd från IVO: Braliva står redo

Enligt de nya lagförändringarna krävs det alltså att organisationer som Braliva har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva skyddat boende. 

  • Nya verksamheter behöver från 1 april 2024 ansöka om tillstånd innan verksamheten drar igång
  • Organisationer som redan bedriver skyddade boenden (dit Braliva tillhör) har till 1 augusti 2024 att komma in med sin ansökan. 

Braliva skickade in sin ansökan till IVO den 8 maj, 2024 och har aktivt arbetat för att säkerställa att vår ansökan är i linje med alla nödvändiga krav. Vår målsättning är att inte bara uppfylla utan även överträffa de förväntade standarder som sätts för kvalitet och säkerhet​. 


Frågor eller funderingar?

På Braliva är vi engagerade i att kontinuerligt förbättra våra tjänster och erbjuda en säker, skyddande och stödjande miljö för alla våra klienter, både vuxna och barn. Detta gäller i våra skyddade boenden och lika mycket i våra stödboenden, nystartslägenheter, och akutboenden.  

Vi ser fram emot de positiva förändringar som dessa nya lagar kommer att medföra och är redo att möta dessa nya utmaningar med vår expertis och engagemang.

Om du som uppdragsgivare har frågor eller vill diskutera hur lagändringarna påverkar vår verksamhet, eller om du söker skyddat boende för en klient och vill veta mer om hur Braliva anpassar sig till dessa nya förutsättningar, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa både befintliga och potentiella uppdragsgivare med information och stöd i denna övergångsperiod.


Läs mer om Bralivas samarbete med uppdragsgivare här: För dig som är uppdragsgivare 

Läs mer på regeringens hemsida: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende"