Vår vision

Vi jobbar för att ge våra klienter ett bra liv med trygghet, stöd och framtidstro

braliva vision

Vår vision

  • Braliva vill skapa trygghet, stöd och framtidstro till våra klienter genom att erbjuda individanpassat stöd och kvalitativa boendelösningar som upplevs som ett säkert och bekvämt hem.
  • Vi vill medverka till effektiva och lyckade insatser präglade av kvalitet, som en länk till kommuners och socialförvaltningars egna verksamheter.
  • Vi vill hjälpa så många klienter som möjligt att leva ett självständigt liv fritt från våld, hot och missbruk samt vara en långsiktig, pålitlig och respekterad samarbetspartner för våra uppdragsgivare inom socialtjänsten.
  • Vi vill att våra klienter och uppdragsgivare skall vara så nöjda att de rekommenderar andra att söka sig till oss.
braliva mission

Vår mission

  • Genom engagemang, hög närvaro och bra, kvalitativa boenden skapar vi grunden för att alltid leverera en trygg och bra helhetslösning för våra uppdragsgivares klienter.
  • Detta i kombination med en tätare dialog med hyresvärdar samt egna fastighetsförvärv skall möjliggöra vår vision.

Tillsammans med våra uppdragsgivare, erfaren och specialistkunnig personal, och ett brett kontaktnät hjälper vi våra klienter till ett bra liv. 

Hur kan vi hjälpa din klient idag?

Läs mer:

Braliva Bostadsgaranti

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.