You are currently viewing Skyddat Boende för Vittnesskydd

Skyddat Boende för Vittnesskydd

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Skydd
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Skyddat boende för vittnen

Braliva har mycket erfarenhet av att arbeta tillsammans med polisen för att stödja vittnesskyddsprocesser. Polisen har ansvaret att skydda människor som hotas i samband med brott eller vittnesmål och man anpassar sitt arbete för att kunna hjälpa människor med olika skyddsbehov, och det är där vittnesskydd skiljer sig från traditionell skyddsplacering. Braliva kan hjälpa till med sin expertis inom området. Varje polisområde har en brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet bestående av brottsoffersamordnare och personsäkerhetshandläggare. Den lokala polisen kan erbjuda skyddsåtgärder för de flesta som behöver stöd och skydd om de utsätts för brott. Polisen bedömer hur stor skyddsbehovet är och vilken typ av skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet.

Om Braliva

Vi tar emot kvinnor, män, par och familjer som på något sätt är i en situation där våld och hot förekommer och man söker ett säkert skyddat boende. Målgrupp är exempelvis personer och par utsatta för våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, vittnesskydd, samt avhoppare från kriminell verksamhet. Strukturerad och professionell hot och riskbedömning enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 och Check- 15 skapar underlag till säkerhetsplaneringen. Vi arbetar med hög säkerhet som kombineras med aktiva stödinsatser såsom krishantering, traumabehandling, samtalsstöd, praktiskt stöd, transporter, myndighetskontakter och läkarbesök med kort varsel. Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck.  Är det så att man är på jakt efter stödboende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Vi har lång och omfattande erfarenhet av att även hjälpa klienter med samsjuklighet i ett sammanhang med dubbel utsatthet. Ofta rör det sig om att man är utsatt för hot och våld och samtidigt har ett pågående missbruk.

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.

    Lämna ett svar