Avhopparverksamhet

Avhopparverksamhet

Skyddat boende för avhoppare

Vi erbjuder skyddat boende för avhoppare och arbetar med avhoppare inom kriminalitet och organiserad brottslighet på olika sätt. Det kan vara unga människor som är på väg in i kriminalitet eller äldre personer som varit aktiva under en längre period. Insatsen skall hjälpa till att bryta en negativ utveckling eller en kriminell identitet samt stötta och motivera personen att lämna kriminalitet och dess strukturer för att skapa sig ett nytt liv med nya val. Ta kontakt med oss om du söker skyddat boende till dig eller någon i din närhet!

Början på ett nytt liv

En kontakt kan vara en början till nästa steg i livet. Ett liv i kriminalitet är hårt och tär ofta på både kroppen och psyket. Det är inte ovanligt att det leder till både psykisk ohälsa och stress. Men att ta sig ur ett kriminellt liv kan vara svårt och ibland kan man uppleva att det inte finns några vägar ut. Men det finns alltid vägar ut!

Är du orolig för anhöriga på något sätt?

Det finns ofta olika former av stöd att hämta både från civilsamhället och offentlig verksamhet i form av stödgrupper, föräldrautbildningar och samtalsstöd. Kontakta socialtjänsten i din kommun eller någon av de föreningar och organisationer som jobbar med avhopparverksamhet. Läs mer om olika organisationer som arbetar med avhopparverksamhet. Du kan också hitta information hos Centrum mot våldsbejakande extremism.

Vårt stöd

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens. Vårt flexibla och anpassningsbara arbetssätt gör det möjligt för oss att att emot komplexa och omfattande placeringar då vi skräddarsyr insatser beroende på aktuell problematik och stödbehov. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanen skapas av klienten, uppdragsgivare och Braliva och som grund ligger den bedömning och kartläggning som gjorts i samspråk. Boendestödjare finns tillgängliga för samtalsstöd, transporter och praktisk hjälp.

 

Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd. Det läggs stor vikt vid att klienten skall vara sysselsatt dagligen och med veckoschema där klienten är delaktig i planeringen.

 

Genom vår egna hälsocoach erbjuder vi klienten möjlighet till kostrådgivning för en näringsrik och nyttig kost samt personlig tränare för en aktiv och sund livsstil.

Följande insatser kan bli aktuella:

 KBT inriktade insatser, motiverande samtal, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, drogtester vid indikation, daglig journalanteckning.

  

Vårt praktiska stöd kan till exempel bestå utav inköp, städning, tvätt, ekonomi och hälsa. Vi fokuserar på att skapa rutiner för dessa saker. Vi hjälper även till och skapar rätt förutsättningar för jobbsökande och sysselsättning.

 Är det så att man söker skyddat boende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Satellitlägenheter

Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten under dagtid och med jourpersonal övrig tid. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där boendestödjare och övrig personal finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar och samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Vår bostadsgaranti gäller.

Vi hämtar över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.

Våra Satellitlägenheter har skyddsklass 2.

”Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”

Kollektivt Skyddat Boende Södra Sverige (Matplats)
Skyddat Boende Våld i nära relation (Vardagsrum)
Samtalsrum Kollektivt Skyddat Boende

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.