You are currently viewing Skyddat Boende – Avhopparverksamhet

Skyddat Boende – Avhopparverksamhet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Skydd

Skyddat Boende för avhoppare – Bort från Brott

Vi erbjuder Skyddat Boende för avhoppare från kriminell verksamhet och kriminella gäng. Braliva erbjuder avhopparverksamhet med psykosocialt stöd som vi kallar “Bort från Brott” och arbetar med avhoppare inom kriminalitet och organiserad brottslighet genom ett skräddarsytt och flexibelt upplägg för varje klient. Personal har utbildning inom kriminalitetsprogramet KSL- Kriminalitet som livsstil, som ger klienterna verktyg och stöttning till ett liv utan kriminalitet. Det kan vara unga klienter som är på väg in i kriminalitet eller klienter som varit aktiva under en längre period. Insatsen skall hjälpa till att bryta en negativ utveckling eller en kriminell identitet samt stötta och motivera personen att lämna kriminalitet och dess strukturer för att skapa sig ett nytt liv med sunda rutiner och struktur i vardagen. Stort fokus läggs på att skapa sysselsättning för klienten. Genom Bralivas egna Hälsocoach erbjuder vi klient personlig träning (kampsport) och kostrådgivning för en sund och aktiv livsstil. Genom vårt befintliga kontaktnät har vi mycket goda möjligheter att erbjuda sysselsättning till klient genom arbete, praktik eller studier. 

Bralivas avhopparverksamhet har en hög andel lyckade integrationer för våra klienter och vi lämnar gärna referenser på begäran. Genom engagemang, hög närvaro, flexibilitet och bra kvalitativa insatser vid rätt tillfälle skapar vi grunden för att kunna hjälpa våra klienter att lämna kriminaliteten bakom sig för gott och bygga upp ett nytt bra liv.

Ta kontakt med oss för rådgivning eller placeringsförfrågan genom att ringa 0734-275500. Vi tar emot akuta placeringar.

Början på ett nytt liv

En kontakt kan vara en början till nästa steg i livet. Ett liv i kriminalitet är hårt och tär ofta på både kroppen och psyket. Det är inte ovanligt att det leder till både psykisk ohälsa och stress. Men att ta sig ur ett kriminellt liv kan vara svårt och ibland kan man uppleva att det inte finns några vägar ut. Men det finns alltid vägar ut! Varje individ som vi kan rädda undan kriminalitet, våld och utsatthet är en vinst både för individen och samhället.

Är du orolig för anhöriga på något sätt?

Det finns ofta olika former av stöd att hämta både från civilsamhället och offentlig verksamhet i form av stödgrupper, föräldrautbildningar och samtalsstöd. Kontakta socialtjänsten i din kommun eller någon av de föreningar och organisationer som jobbar med avhopparverksamhet. Läs mer om olika organisationer som arbetar med avhopparverksamhet. Du kan också hitta information hos Centrum mot våldsbejakande extremism.

Vårt stöd till avhoppare

Braliva har en dynamisk personalgrupp med bred kompetens. Personal har utbildning inom kriminalitetsprogramet KSL – Kriminalitet som livsstil. Vårt flexibla och anpassningsbara arbetssätt gör det möjligt för oss att att emot komplexa och omfattande placeringar då vi skräddarsyr insatser beroende på aktuell problematik och stödbehov. Varje klient får en egen samordnare som ger stöd och hjälp utifrån aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanen skapas av klienten, uppdragsgivare och Braliva och som grund ligger den bedömning och kartläggning som gjorts i samspråk. Boendestödjare finns tillgängliga för samtalsstöd, transporter och praktisk hjälp.

 

Alkohol, Drog och KBT Terapeut för undersökning av beroendeproblematik och individanpassat samtalsstöd. Det läggs stor vikt vid att klienten skall vara sysselsatt dagligen och med veckoschema där klienten är delaktig i planeringen.

 

Genom vår egna hälsocoach fokuserar vi på dom 7 grundläggande nycklarna för ett hälsosamt och friskt leverne. Med enkla insatser skapar vi stora terapeutiska värden som påverkar våra klienters psykiska och fysiska mående positivt. Vår Hälsocoach uppmanar klienterna att varje dag: vara i minst 30 minuters sammanhängande rörelse, ha rätt syresättning genom att andas rätt, få dagsljus, vara ute i naturen, avsätta tid för kontemplation och återhämtning samt äta rätt mat. Dessa grundläggande principer verkar mycket positivt för det psykiska och fysiska välmåendet och vi försöker så ofta det går att förlägga det terapeutiska arbetet utomhus (det läkande gröna rummet). Vi erbjuder även personlig tränare i form av kampsport till våra klienter.

 

 

Följande insatser kan bli aktuella:

 KBT inriktade insatser, motiverande samtal, traumabehandling, KSL, hemuppgifter, personlig tränare, återfallsprevention, drogtester vid indikation, daglig journalanteckning.

  

Vårt praktiska stöd kan till exempel bestå utav inköp, städning, tvätt, ekonomi och hälsa. Vi fokuserar på att skapa rutiner för dessa saker. Vi hjälper även till och skapar rätt förutsättningar för jobbsökande och sysselsättning.

 Är det så att man söker skyddat boende eller jourlägenhet kan vi också hjälpa till med detta.

Satellitlägenheter

Klienterna bor i egna hemtrevliga skyddslägenheter med självhushåll och med personal på plats i fastigheten under dagtid och med jourpersonal övrig tid. Klienterna har tillgång till vårt kontor och samlingsplats där boendestödjare och övrig personal finns tillgängliga för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt kompetenta vårdteam och upparbetade kontaktnät säkerställer att vi effektivt möter klientens behov. Fastigheten ligger belägen i lugn stadsmiljö med läkande och rofyllda omgivningar och samtidigt med direkt närhet till ett bra serviceutbud såsom affärer, kollektivtrafik och samhällsservice.

Vår bostadsgaranti gäller.

Vi hämtar över hela Sverige med säkra transporter i skyddade bilar.

Våra Satellitlägenheter har skyddsklass 2.

“Vår ambition är att varje klient ska få ett liv i trygghet och självständighet, fritt från våld och förtryck”

Braliva Skyddat Boende Södra Sverige - Avhoppare -
Braliva Skyddat Boende Heder samt Stödboende Skåne Södra Sverige
Braliva Skyddat Boende i Skåne

Bralivas Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot klienter med aktivt missbruk men erbjuder Alkohol, Drog och KBT Terapeut vid missbruksproblematik. Vi välkomnar alla klienter som är motiverade att bryta med sin beroendeproblematik. 

Vid frågor kring våra bokningsregler så uppmanar vi dig att maila till oss

    Kontakta oss vid förfrågan eller konsultation!

    Vi hämtar klienter över hela Sverige med säkra och trygga transporter och tar emot akuta placeringar.