You are currently viewing Är du utsatt för våld i en nära relation?

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Att vara utsatt för våld i en nära relation är både smärtsamt och komplicerat. Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man är utsatt, och ännu svårare att söka hjälp. Kanske känner du skam, rädsla eller oro över att bryta upp från relationen. Kanske tror du att det kommer bli bättre, eller kanske vet du inte var du ska vända dig. Det är viktigt att komma ihåg att våld aldrig är okej, och att det inte är ditt fel att du blivit utsatt. Det är viktigt att söka hjälp om du utsätts för våld, både för din egen säkerhet och för att kunna börja processen att må bättre.

Vad kan man få för hjälp om man utsatts för våld i nära relation?

Hjälpen som finns tillgänglig om man utsatts för våld i nära relation varierar beroende på den utsattas situation och behov. Partnervåld kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.  Att vara utsatt för våld i en nära relation är oerhört påfrestande både fysiskt och psykiskt och resurserna som finns är därför menade att  avlasta och hjälpa till på det sätt som individen behöver. Oavsett vilken form av våld man utsatts för är det alltså viktigt att söka hjälp. 

Hjälp som går att få om du är utsatt för våld i nära relation inkluderar:

  • Akut hjälp: Polisen kan hjälpa dig att komma till säkerhet och kan även göra en anmälan om brott.
  • Medicinsk vård: Om du har blivit skadad fysiskt är det viktigt att söka medicinsk vård.
  • Skyddat boende: Om du inte kan vara kvar i din bostad på grund av rädsla för våld kan du få hjälp med att ordna skyddat boende. Detta är en hemlig och säker plats där du kan bo tillfälligt. Du kan även få hjälp att hitta ny bostad. 
  • Rådgivning och stöd: Det finns flera organisationer och hjälplinjer som kan erbjuda rådgivning och stöd, både praktiskt och emotionellt.
  • Juridisk hjälp: Om du behöver hjälp med att ta ut en skilsmässa, söka ensam vårdnad om barn eller göra en polisanmälan kan du få hjälp med detta. 
  • Ekonomiskt stöd: Om du har svårt att klara dig ekonomiskt på grund av våldet kan du få ekonomiskt stöd från socialtjänsten.

Samla mod

Att utsättas för våld, särskilt i en nära relation och särskild under en längre tid, är otroligt nedbrytande. Du kanske till och med tvivlar på om det är “värt det”, eller om du kommer klara det. Då är det ännu viktigare att du har stöd omkring dig, antingen från en stödjour som Kvinnofridslinjen eller en kvinnojour där du bor, eller från en nära vän som du har förtroende för. 

Om du har bestämt dig för att lämna situationen, gör en plan. Bestäm när och hur du ska göra det och involvera gärna en nära vän eller annat stöd. Packa en flyktväska med sådant du behöver och glöm inte ID-handlingar och pengar. Om du har barn, packa ner deras viktigaste handlingar och gärna en älskad snuttefilt eller gosedjur. 

Om du kan, samla bevis om våldet du utsatts för. Det kan handla om bildbevis, textbevis, eller andra beskrivningar. Du kan ocksp visa upp bevis på våldet för någon du litar på, såsom en vän. Detta kan hjälpa dig i en framtida rättsprocess. Förvara sådan dokumentation säkert, exempelvis på någon annans telefon eller dator, i stället för din egen. 

Var kan man vända sig?

För dig som har tagit det stora steget att söka hjälp kan det vara svårt att veta var du ska vända dig. Om det är akut ska du alltid ringa 112. Ring dem även om du är osäker om faran är akut.  

  • Polisen: Om du är i akut fara, ring 112. Polisen kan hjälpa dig komma till säkerhet och även att göra en polisanmälan om du blivit utsatt för brott.
  • Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50 Ett nationellt stödtelefonnummer som är öppet dygnet runt. De kan ge rådgivning, stöd och hjälp att hitta lokal hjälp.
  • Socialtjänsten i din kommun: Socialtjänsten är ofta utgångspunkten för det mesta långsiktiga stödet. De kan hjälpa dig med skyddat boende och annat stöd.
  • Vårdcentralen: De kan hjälpa dig med medicinsk vård och psykologstöd.

Skyddat boende ger dig och dina barn trygghet

Skyddat boende för kvinnor 

Det finns särskilda boenden för kvinnor som är utsatta för våld. Dessa boenden är sekretessbelagda. Adressen är hemlig. Det är socialtjänsten som hjälper till med att ordna en plats på ett skyddat boende, så första steget är att kontakta dem.

Skyddat boende för män

Män som har utsatts för våld kan också behöva skyddat boende. Det finns inte lika många skyddade boenden för män som för kvinnor. De finns dock och myndigheterna tar behovet på allvar. Kontakta socialtjänsten eller en hjälplinje för att få hjälp med att hitta skyddat boende.

Braliva erbjuder skyddat boende, akutboende och stöd som ser till helheten. Här kan boende få möjlighet till en trygg vardag och en läkande miljö, med tillgång till psykosocialt stöd och säkerhetssamordning. Här kan du läsa mer om skyddat boende hos Braliva


Vanliga frågor om skyddat boende:

Hur får man skyddat boende?
Kontakta socialtjänsten i din kommun. De ansvarar för att hjälpa dig med att ordna skyddat boende. Du som är kvinna kan också kontakta Kvinnofridslinjen. De kan hjälpa dig med kontakter och råd kring var just du kan vända dig där du bor. 
Hur länge får man bo i skyddat boende?
Det varierar från fall till fall, men grundprincipen är att man får bo i skyddat boende så länge behovet finns. Ibland kan det räcka med några nätter, ibland kan det vara fråga om flera månader.
Vad händer efter skyddat boende?
Det beror på din situation. Ibland kan det vara möjligt att återvända hem, ibland kan det vara nödvändigt att flytta till en ny bostad. Socialtjänsten kan hjälpa dig med att planera för framtiden.
Vad innebär skyddat boende?
Skyddat boende är en hemlig och säker plats där man kan bo tillfälligt om man är utsatt för våld i en nära relation. Ofta har man egen lägenhet. Ofta får man också tillgång till andra former av stöd, såsom samtalsstöd och rådgivning. 
– Vad kan man få för hjälp vid våld i nära relationer?
Det finns flera olika typer av hjälp att få, beroende på din situation. Det kan vara akut hjälp som skyddat boende eller medicinsk vård, men det kan också vara långsiktig hjälp som terapi, rättslig hjälp eller stöd med att ordna en ny bostad.


Var kan man vända sig om man behöver hjälp?

Om du är i en utsatt situation och skulle behöva få komma till ett skyddat boende, samtidigt som du lider av ett missbruk, kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Det kan kännas tufft att kontakta socialtjänsten. Ta kontakt med en kvinnojour eller en mansjour så kan de hjälpa dig. Om det är akut, ring 112