Skyddat boende med barn​

Boende i egen lägenhet i Malmö

Akut och långtidsboende för kvinnor, män, par och familjer som av någon orsak hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och saknar en fast bostad. Boendet skall upplevas som ett varmt och tryggt hem i väntan på den egna bostaden. Är det så att man söker stödboende eller skyddat boende kan vi också hjälpa till med detta. 

Vid placeringar av föräldrar och barn är givetvis barnets behov och mående en extra viktig del i vårt arbete.

Vi arbetar aktivt med att hjälpa klienten att skaffa egen bostad.

Vi gör detta genom att skicka ut ansökningar till annonserade lägenheter där vi är referens men även genom våra egna kontakter till fastighetsägare och eget fastighetsbestånd. Fastighetsägare som vi idag samarbetar med brinner för att hjälpa behövande och möjligheterna för att vi kan erbjuda en egen lägenhet till klienten är stor.

Information till uppdragsgivare

Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla den service som vi erbjuder. Man skall själv vilja komma till oss, att det finns en vilja till förändring.

När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att allt skall fungera.

Ikon byggnad

Boende i egen lägenhet

Ikon djur

Husdjur är välkomna

Ikon lokation

Centralt boende

Ikon familj

Stora familjer

Bokningsregler

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att klienten som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll, att vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Vi tar inte emot personer med aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Ikon buss

Fri hämtning

Ikon support

Praktiskt stöd

Ikon konversation

Motiverande samtal

Exempel på lägenheter:

Braliva Skyddat Boende Partnervåld Skåne
Braliva - Stödboende Skåne Missbruk

Frågor och svar om skyddat boende:

Vilka fördelar finns med boende genom Braliva?

Våra uppdragsgivare är kärnan i vår verksamhet. Vi tar totalansvar för att allting fungerar enligt överenskommelse och ger våra uppdragsgivare en problemfri, långsiktig och hållbar lösningVi är i tät dialog med våra uppdragsgivare och tillsammans effektiviserar och utvecklar vi lösningar utifrån samhällets och den enskildes behov. 

Vem bestämmer om skyddat boende?

Det är socialtjänsten som beslutar om skyddat boende. Först gör socialtjänsten en riskbedömning utifrån varje fall. Om socialtjänsten anser att risken för att man ska råka illa ut är allvarlig så kan de ta ett beslut om att placera en person i ett skyddat boende omgående. Kommunen hjälper till att komma i kontakt med socialtjänsten.

Hur länge får man bo på ett skyddat boende?

Det skyddade boendet bor man på så länge man behöver skydd. Det är skyddsbehovet som avgör längden på vistelsen i det skyddade boende. Det görs fortlöpande riskbedömningar och det är socialtjänsten som beslutar om länge man bor på det skyddade boende.

Vad händer efter placeringstiden?

Vad som händer efter placeringstiden beror på hur förutsättningarna och hotbilden ser ut. I vissa fall väljer kommunen i samråd med den placerade om vad som ska hända. Det kan bli så att man får bo kvar på den aktuella orten. Om hotbilden är borta kan man få komma tillbaka till sin hemkommun eller till närområdet.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.