Skyddat Boende, Stödboende &
Träningslägenheter

Braliva är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som bemöter breda målgrupper genom individuellt anpassade insatser. Vi har spetskompetens inom hedersproblematik, våld i nära relationer, avhoppare från kriminell verksamhet samt missbruksproblematik och beroende. Tack vare vårt kompetenta vårdteam med skräddarsydd och unik kompetens och omfattande nätverk möter vi effektivt våra klienters totala behov från start till nyetablering och levererar högsta kvalitet i varje enskilt ärende. Socialtjänsten är vår främsta uppdragsgivare.

Säkerhet, kris & riskhantering

Braliva hjälper myndigheter och företag att med professionella verktyg och metoder upptäcka och hantera risker och hot. Vi tar fram strukturer och processer för att förebygga och minska exponeringen för sårbarhet och risker. Vår arbetsgrupp har mångårig och omfattande erfarenhet av säkerhetsarbete från polisen och stora organisationer och företag.

Vid förfrågan kontakta oss på info@braliva.se eller på 0734-275500